Vonné silice

Počet produktů: 3
Vonné silice

Silice (éterické neboli esenciální oleje, olea aetherea) jsou těkavé, ve vodě...

Silice (éterické neboli esenciální oleje, olea aetherea) jsou těkavé, ve vodě nerozpustné, olejovité látky nebo směsi látek, často jsou vonné a mají palčivou chuť. Jsou velmi těkavé i při nízkých teplotách. Silice jsou vytvářeny rostlinami jakoochrana před býložravci a své využití našly při výrobě léčiv.
Silice jsou většinou kapalné a bezbarvé, na vzduchu mohou tuhnout a tmavnout. Mívají menší hustotu než voda. Jsou rozpustné v tucích, etheru, alkoholu, chloroformu nebo v benzínu, nemísí se s vodou. Získávají se z rostlinného materiálu extrakcí následovanou obvykle potom destilací s vodní párou, kde se po kondenzacirozdělí na tuhou fázi, voskovitý stearopren a kapalnou fázi olejovitý elaopren (např. destilací borové pryskyřice vzniklý stearopren se nazývá kalafuna a elaoprenem je podíl známý jako terpentýn).
V současnosti je známo asi 3 000 různých éterických olejů a více než 1 000 látek v nich obsažených.

Více